Інвестиції. Ринки капіталу

Інвестиції. Ринки капіталу

Інвестиції. Ринки капіталу

Пандемія COVID-19, актуальні тенденції цифрового світу, посилені вимоги щодо прозорості та комплаєнсу, швидка інтеграція України до світового ринку вплинули на традиційні моделі та стратегії інвестування, змінили тенденції ринку капіталів.

Інвестиції вимагають індивідуальної стратегії, принципів і методів реалізації управлінських рішень, пов’язаних із здійсненням інвестиційної діяльності, в тому числі й в залежності від мети інвестування: збереження грошей чи отримання прибутку.

В залежності від мети інвестиції поділяються на прямі та непрямі (портфельні). Пряме інвестування передбачає пряме придбання корпоративних прав об’єкта інвестування та отримання контролю над ним або ж його кредитування.

Непрямі портфельні інвестиції – інвестування через інвестиційних та фінансових посередників, які мають достатню кваліфікацію та досвід у виборі об’єктів інвестування та подальшому управлінні ними.

Як правило здійснюються у фінансові інструменти, цінні папери (акції, облігації; інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів, які допомагають інвесторам розмістити кошти в найбільш ефективні об’єкти інвестування з наступним розподілом доходу) та деривативи (форварди, ф’ючерси, опціони, свопи).

Окремим видом інвестиції слід зазначити інвестиції в дорогоцінні метали, об’єкти мистецтва, антикваріат та ін.

Актуальна інформація

Наші послуги

Залишились запитання, чи потрібна консультація?

Телефонуйте
Пишіть нам
Написати