Бізнес-план у будівельному бізнесі має наступну структуру:

* особливості індивідуального бізнес-плану можуть відрізнятися від даного прикладу


I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Меморандум про конфіденційність;

2. Опис проекту (бізнес-ідеї);

3. Загальна характеристика компанії-ініціатора проекту: місія, стратегія, цілі, перспективи.


II. МАРКЕТИНГОВА ЧАСТИНА

1. Оцінка місця розташування ділянки будівництва;

2. Аналіз ринку й галузі / сегменту нерухомості:

а) Конкурентне середовище

б) SWOT – аналіз проекту:

– сильні сторони

– слабкі сторони

– можливості, що відкриваються при реалізації

– загрози, пов’язані зі здійсненням;

3. Опис проекту.


III. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Програма будівництва та реалізації проекту;

2. Трудові ресурси (вимоги до персоналу, загальна чисельність персоналу, витрати на оплату праці);

3. Витрати на організацію будівництва і продаж / здачу в оренду;

4. План і стратегія маркетингу.


IV. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

1. Основні допущення і нормативи для фінансово-економічних розрахунків;

2. Кошторис витрат на проект;

3. Черговість забудови;

4. Графік інвестиційного забезпечення;

5. Джерела, обсяги і терміни фінансування;

6. План продажу:

– Цільові ринки.

– Цільові споживачі

– Географічний цільовий ринок

– Ціноутворення;

7. Шляхи максимізації дохідної складової проекту;

8. Прогнозні звіти про рух грошових коштів.


V. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1. Чистий приведений дохід (NPV);

2. Внутрішня норма прибутковості (IRR);

3. Прибутковість власного капіталу (ROE);

4. Період окупності інвестицій (PP);

5. Дисконтований термін окупності інвестицій (DPP);

6. Коефіцієнт покриття позичкової заборгованості (DCR);

7. Точка беззбитковості проекту (BEP);

8. Період повернення позикових коштів (RP);

9. Кількісний аналіз ризиків;

10. Аналіз ризиків:

а) ризики обумовлені технічними факторами;

б) фінансові ризики;

в) кредитні ризики;

г) валютні ризики;

д) інвестиційні ризики.