Девелопмент у будівництві –  це складна та багаторівнева система управління проектом від генерування ідеї та моделювання варіантів щодо розвитку об’єкта нерухомості до реалізації девелоперського проекту в цілому.

Девелопмент передбачає створення об’єкта нерухомості з високим інвестиційним потенціалом.


Які ключові компетенції девелопменту?

Якщо розглядати девелопмент як діяльність, направлену на високий інвестиційний потенціал майбутнього об’єкта, то ключовими компетенціями в управлінні проектом є:

  • перевірка бізнес-концепції на життєздатність;
  • аналіз цільової аудиторії;
  • оцінка кон’юнктури ринку, ключових конкурентів;
  • розуміння локальних та часових трендів;
  • оцінка інвестиційної привабливості проекту; 
  • фінансове моделювання, аналіз доходів та витрат на реалізацію проекту; 
  • інвестиційне забезпечення.

Девелопмент – це комбінація різних управлінських компетенцій від аналізу ринку та вибору найбільш ефективної моделі розвитку проекту до повного управління процесами та бізнес-ризиками, у тому числі управління інвестиційною привабливістю проекту в цілому.