Ми підготували для вас коротке нагадування щодо оприлюднення аудиторського висновку на сайті та подачі аудиторського висновку разом із фінансовою звітністю в податкові органи


1. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

– підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці;

– великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці.

– інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці.


2. Крім того відповідно до ст. 46 Податкового кодексу України фінансова звітність фактично двічі подається до податкових органів: 

– подання податкових декларацій разом із фінансовою звітністю у відповідні звітні періоди (календарні квартал, півріччя, три квартали, рік);

– подання в електронному вигляді до 10 червня року, наступного за звітним, річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом.