23 серпня 2022 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2022 № 220 «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків» (далі – Наказ). Крім іншого, цей наказ анулював дію акту Мінфіну від 2013 року, що регулював дане питання. З огляду на зміни, які торкнуться всіх платників податків, а особливо тих, які перебувають у фінансовій скруті, доцільно ознайомитися з керівними положеннями нового наказу.

У Наказі визначено, що безнадійним податковим боргом є:

 • податковий борг платника податків, визнаного в установленому порядку банкрутом;
 • податковий борг фізичної особи, яка визнана в судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення;
 • податковий борг померлої фізичної особи у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення;
 • податковий борг фізичної особи, яка понад 720 днів перебуває у розшуку;
 • податковий борг платника податків, у тому числі податкового агента, стосовно якого минув строк давності звернення стягнення (1095 календарних днів з дня виникнення податкового боргу);
 • податковий борг платника податків, що виник внаслідок форс-мажорних обставин;
 • податковий борг платника податків (юридичної особи) у разі припинення його державної реєстрації;
 • податковий борг банку, щодо якого завершена процедура ліквідації.

Важливо! Списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі штрафні санкції, пеня, нараховані на такий податковий борг. 

Якщо фізична особа, яка в судовому порядку визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, з’являється або якщо фізичну особу, яка перебувала в розшуку понад 720 днів, розшукано, то списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню в загальному порядку.

Особливої уваги заслуговує випадок, коли платнику податків списується податковий борг у зв’язку з форс-мажорними обставинами. При виникненні ситуації, коли через збройну агресію, окупацію, втрату майна (чи інші обставини непереборної сили) Ви не можете погасити податковий борг, він визнається безнадійним і списується. Для підтвердження обставин непереборної сили необхідно:

 • надати територіальному управлінню Податкової служби сертифікат про форс-мажорні обставини, виданий Торгово-промисловою палатою України;
 • із письмовою заявою звернутися до Податкової служби та вказати суму податків та зборів, що підлягають списанню;
 • отримати рішення про списання безнадійного податкового боргу.