До 31 грудня 2021 року подача фінансової звітності у форматі iXBRL за 2020 рік та проміжної фінансової звітності за 2021 рік.

Підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані подавати фінансову звітність за МСФЗ та вже прозвітували за 2020 рік, зобов’язані повторно подати на основі таксономії за МСФЗ в єдиному електронному форматі iXBRL, до 31 грудня 2021 року:

 • річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність за 2020 р.;
 • проміжну фінансову звітність за 2021 р. (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців).

1. Що таке iXBRL?

Фінансова звітність в форматі iXBRL (eXtensible Business Reporting Language) – це фінансова звітність в міжнародному стандарті в єдиному електронному форматі, розширена мова ділової звітності.

iXBRL – це відкритий стандарт обміну бізнес-інформацією, в багатьох розвинутих країнах XBRL є загальновизнаним стандартом для подання фінансової звітності за МСФЗ в електронному вигляді.

На цей час XBRL офіційно рекомендований до використання і підтримується Радою з МСФЗ для електронного складання звітності за стандартами МСФЗ.

В Україні запровадження Таксономії UA XBRL МСФЗ затверджується та оприлюднюється Міністерством фінансів України. Звітність в форматі iXBRL включає в себе також Звіт аудитора та Звіт про управління.


2. Хто зобов’язаний подавати фінансову звітність в єдиному електронному форматі до центру збору фінансової звітності?

Відповідно до п.5 ст.121 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ХIV, підприємства, які згідно з законодавством зобов’язані готувати фінансову звітність за МСФЗ, складають і подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність в єдиному електронному форматі на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами до центру збору фінансової звітності.

До таких належать:

а) Підприємства, що становлять суспільний інтерес:

 • емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів;
 • банки;
 • страховики;
 • недержавні пенсійні фонди;
 • інші фінансові установи;
 • великі підприємства: 

Примітка! Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро;
 • середня кількість працівників – понад 250 осіб.

б) Публічні акціонерні товариства (щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію та/або акції яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру);

в) Підприємства видобувної галузі;

г) Підприємства визначених КВЕДів:

 • надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
 • недержавне пенсійне забезпечення;
 • допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування.

3. Строки подання фінансової звітності до центру збору фінансової звітності

09 квітня 2021 року Комітет з управління, створений відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо розробки і запровадження системи фінансової звітності від 18.12.2017 р.  № 102/15, прийняв рішення:

 • протягом 2021 року встановити перехідний (тестовий) період для складання та подання звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі;
 • строк подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2020 рік, проміжної звітності за I квартал 2021 року, перше півріччя 2021 року та дев’ять місяців 2021 року на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі встановити до 31.12.2021 р.;
 • ввести мораторій на застосування штрафних санкцій за порушення строків подання фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі протягом 2021 року. 

Згідно проекту постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» фінансова звітність до центру збору фінансової звітності повинна бути подана не пізніше 31 грудня 2021 року.


4. Яка процедура подання фінансової звітності в єдиному електронному форматі до центру збору фінансової звітності?

На офіційному сайті Системи фінансової звітності (СФЗ) розміщена інформація, де описується процедура подання фінансової звітності в єдиному електронному форматі до центру збору фінансової звітності. 

Згідно цієї інформації, для подання фінзвітності в єдиному електронному форматі до центру збору фінансової звітності суб’єкти звітування для успішної подачі такої звітності повинні зареєструватися на Порталі ЦЗФЗ «Система фінансової звітності». 

Після реєстрації користувачі отримують доступ до Порталу ЦЗФЗ «Система фінансової звітності».

Процес подання фінансової звітності відбувається у такому порядку:

1) регулятор створює запит на подання звіту суб’єктом звітування, що відображається в кабінеті користувача суб’єкта звітування.

2) суб’єкт звітування на основі актуальної Таксономії UA XBRL МСФЗ створює та валідує (перевіряє) файл звіту використовуючи спеціальне програмне забезпечення.

3) здійснює підписання створеного звіту КЕП особами, уповноваженими на підписання такої фінансової звітності, які повинні бути зареєстрованими користувачами Порталу ЦЗФЗ «Система фінансової звітності».

4) завантажує підготовлений файл звіту до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», використовуючи запит на подання звіту, створений регулятором.

Відповідно до вимог законодавства фінансова звітність підприємств, яка подається в єдиному електронному форматі, повинна бути підготовлена згідно за Таксономією UA XBRL міжнародних стандартів фінансової звітності.

Підготовка фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності здійснюється суб’єктами звітування за допомогою спеціального програмного забезпечення та подається через Портал СФЗ, який передбачає подання фінансової звітності в уніфікованому електронному форматі іXBRL, підготовленої відповідно до таксономії UA XBRL МСФЗ, за принципом «єдиного вікна».

Перед поданням фінансової звітності на основі таксономії в форматі iXBRL, аудитор підприємства повинен підписати її за результатами проведення аудиту фінансової звітності.

Після подання фінансової звітності до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», фінансова звітність буде оприлюднена на «Порталі розкриття фінансової звітності» у разі, якщо це вимагається законодавством.