Часто можна зустріти таку модель будівельного проекту, коли весь проект реалізується власником нерухомості чи земельної ділянки через власне бачення та ідеї щодо будівництва.

Як правило, проектування, будівництво, взаємодія з підрядними організаціями та фінансування проекту відбувається силами того ж власника – забудовника. Продаж нерухомості відбувається по ринковій вартості.

Таким чином, забудовник, девелопер та інвестор збігаються в одній особі. 


Безумовно, що такий підхід вимагає від забудовника наявності в команді експертів з такими компетенціями, як:

 • проектування, будівництво, контроль якості та стадій будівництва  
 • управління проектом та забезпечення приросту його вартості
 • фінансовий контроль та планування 
 • фінансове моделювання 
 • податкове прогнозування
 • інвестиційний план та вчасне забезпечення фінансування 
 • побудова правових механізмів залучення фінансування (залучення партнерів в капітал, боргове фінансування (кредити банків), емісія облігацій, побудова фінансової інфраструктури (КУА, інвестиційні фонди, ін.) 
 • створення та розвиток нового продукту
 • виведення продукту на ринок, формування попиту у потенційних покупців та інвесторів 
 • аналіз ринку, маркетинг, брендинг та ін. 
 • налагодження системи та механізмів продажу

Адже помилка в концепції, неправильний вибір місця, невірні архітектурні рішення або непродумане фінансове моделювання чи ринкове позиціонування можуть мати серйозний вплив на вартість об’єкта в майбутньому, рівень попиту на нього і, як наслідок, на ділову репутацію забудовника в індустрії.