Міністерство фінансів України затвердило Узагальнюючу податкову консультацію з питань оподаткування доходів, що одержані від ліквідації КІК (безподаткової ліквідації)


І. Які відповіді надав Мінфін у своїй консультації?

1. військовий збір з ліквідаційних доходів за 2020-2021 роки платимо

2. доходом від ліквідації може бути практично будь-яке майно – валюта, банківські метали, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, права вимоги.

3. проводити оцінку активів і аудит фінансової звітності компанії перед ліквідацією не обов’язково

4. ліквідувати та отримати дохід від ліквідації можливо від будь-якої кількості компаній

5. доходи від ліквідації не потрібно репатріювати в Україну

6. наявність номінальних акціонерів чи trustee не є перешкодою для отримання доходу від ліквідації

7. надано орієнтовний перелік документів, що необхідно мати для підтвердження виконання умов для безподаткової ліквідації

8. більш детально описані обставини щодо дозволяють ліквідувати компанії після 2021 року

9. отримання інвестиційного активу в результаті ліквідації не створює витрати на його придбання

10. оподаткування операції з подальшого продажу нерухомості, що отримана в результаті ліквідації, здійснюється за загальними правилами Податкового кодексу України з урахуванням особливостей джерела виплати доходу

11. отримання прав вимоги до самого себе і їх припинення у зв’язку з поєднанням боржника і кредитора в одній особі – платимо з таких прав вимоги тільки військовий збір

В цілому – консультація закриває майже всі питання неоднозначного трактування норм відносно процедур ліквідації і дає можливість оцінити підходи податкових органів до таких процедур.


ІІ. Щодо проведення оцінки активів та аудиту фінансової звітності та витрат на придбання інвестиційних активів

Дійсно, проведення таких дій не є обов’язковою умовою для безподаткової ліквідації. Але проведення оцінки активів, відображення результатів оцінки у фінансовій звітності з подальшим її підтвердженням аудиторським висновком – забезпечить максимальний рівень хеджу перед податковими органами у питаннях підтвердження вартості майна, що отримано в результаті ліквідації.

Більше того, якщо передбачається, що в рамках ліквідації будуть отримані інвестиційні активи (наприклад корпоративні права або цінні папери, що дають право на участь в управлінні чи розподілу прибутків компаній) – то must have процедурами в ліквідації будуть:

1. підготовка консолідованої звітності материнської компанії (що ліквідується) за методом участі в капіталі дочірніх компаній;

2. проведення оцінки корпоративних прав дочірніх компаній з урахуванням їх активів


Ці кроки забезпечать формування ліквідаційного доходу за реальною (ринковою) вартістю інвестиційних активів без формування витрат на суму такого доходу.


Ви також можете переглянути інформативні таблиці в повному розмірі за посиланням:


Автори: Ігор Линник, Олена Линник