Ми підготували для вас комплексну пам’ятку щодо трансфертного ціноутворення з тим, щоб ви могли легко розібратись з цим відносно новим поняттям


1. Що таке трансфертне ціноутворення?

Трансфертне ціноутворення – це реалізація товарів, робіт, послуг між пов’язаними особами за внутрішньогруповими цінами, які відмінні від ринкових.

Одним з наслідків встановлення неринкових цін є зменшення бази оподаткування. Тому з метою запобігання ухиленню від сплати податків держава за певних умов визнає такі операції контрольованими і оцінює їх ціну на відповідність ринковим цінам.


2. Що таке контрольовані операції?

Контрольовані операції – операції з нерезидентами, ціни за якими повинні відповідати ринковим умовам. Кожна операція з нерезидентом, яка відповідає одночасно всім наступним критеріям, є контрольованою:

а) За економічною сутністю операції (детальніше див. таблицю нижче):

 • Операції з товарами (роботами, послугами);
 • Операції з нематеріальними активами;
 • Фінансові операції.

б) За типом операції:

 • Операції з пов’язаними особами-нерезидентами;
 • Купівля-продаж товарів (послуг) через комісіонерів-нерезидентів;
 • Операції з нерезидентами з офшорних юрисдикцій;
 • Операції з нерезидентами, які не сплачують корпоративний податок;
 • Операції між нерезидентом і його постійним представництвом.

в) За вартісним критерієм (за наявністю одночасно обох умов):

 • Річний дохід української компанії-платника податку на прибуток перевищує 150 млн грн.;
 • Обсяг операцій з одним нерезидентом (комісіонером) перевищує 10 млн грн.

Компанія зобов’язана встановлювати відповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» з використанням методів трансфертного ціноутворення. При цьому розрахунки, що підтверджують ціну операції та обраний метод обліку, фіксуються у звітності з трансфертного ціноутворення (ТЦУ).

Звітність з ТЦУ включає в себе звіт про контрольовані операції та документацію з трансфертного ціноутворення.


3. Які наслідки (санкції) неподання чи неправильного подання (розрахунку) документації з ТЦУ?

Порушення

Санкція

некоректне визначення ціни контрольованої операціїзбільшення грошового зобов`язання з податку на прибуток на різницю між ціною, встановленою ДПС і ціною, відображеною у звітності
неподання звіту про контрольовані операції660 тис. грн.
неподання документації з трансфертного ціноутворення3% суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, але не більше 440 тис. грн.
невключення до звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції

1% суми контрольованих операцій незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 660 тис. грн. – за всі незадекларовані контрольовані операції.

Звітний період – до 1 жовтня після звітного року.

Крім того, якщо контрольована операція не відповідає діловій меті, ДПС має право не врахувати її при розрахунку фінансового результату.


4. Які податкові різниці з податку на прибуток передбачені в ПК?

Податковий кодекс містить ряд норм, що регулюють оподаткування певних операцій з нерезидентами, які не є контрольованими. До таких операцій належать купівля (імпорт)/продаж (експорт) товарів, робіт і послуг, а також операції з роялті.

При купівлі-продажі товарів у нерезидентів також необхідно готувати документацію з ТЦУ.  У разі непідготовки такої документації, фінансовий результат до оподаткування української компанії-платника податку на прибуток збільшується:

 • на 30% вартості товарів (робіт, послуг) – при купівлі-продажі товарів (робіт, послуг) у нерезидентів з офшорних юрисдикцій, або які не сплачують корпоративний податок;
 • на суму витрат, що перевищують доходи від роялті +4% чистого доходу від реалізації продукції за попередній рік – при нарахуванні роялті на користь нерезидента;
 • на суму вартості товарів (робіт, послуг) – при здійсненні операції без ділової мети.

Ви також можете переглянути інформативні таблиці в повному розмірі за посиланням:


Автори: Ігор Линник, Євгеній Столярчук