Нещодавно набрав чинності Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”. Він суттєво змінив характер правовідносин між працівником та роботодавцем, оскільки передбачив ряд нововведень, які, на думку законодавців, допоможуть ефективніше організовувати виробництво в часи повномасштабної війни

Доля трудових, колективних договорів. Організація діловодства та новели для профспілок.

1. Діловодство та зберігання документів

У період дії воєнного стану порядок організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у районах активних бойових дій визначається роботодавцем самостійно, за умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці.

Це положення встановлює, що роботодавець не зв’язаний формальними вимогами при веденні діловодства. Ясна як небо річ, що ледве не останньою турботою для жителів районів, де йдуть бої, буде правильність та повнота оформлення документів. Тим не менше, роботодавець зобов’язаний правильно обліковувати виконані працівником завдання та затверджувати витрати на оплату праці, адже це необхідно для правильного утримання податків і захисту прав працівника.

2. Колективний договір

На період воєнного стану дія окремих положень колективного договору може бути зупинена за ініціативою роботодавця. Нагадаємо, що колективний договір – угода, яка укладається між власником і профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами. Тобто, це рамковий акт, що встановлює права та обов’язки роботодавців та працівників у компанії. З огляду на складність управління підприємством чи установою під час війни, законодавець передбачив можливість для роботодавця зупинити окремі положення такої угоди і лише на період воєнного стану.

Водночас Мінекономіки України рекомендує роботодавцям перед прийняттям рішення про зупинку положень колективного договору обговорити такий крок з профспілкою та трудовим колективом.

3. Призупинення трудового договору (контракту)

Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. Формально, роботодавець та працівник просто погоджуються тимчасово припинити правовідносини з наступним можливим їх відновленням.

Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. Це головна передумова для призупинення дії договору під час воєнного стану.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Про призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб. Важливо, заради уникнення неточностей та непорозумінь, повідомити одне одного про призупинення дії договору. Ініціатором такого призупинення може бути як працівник, так і роботодавець.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.

Порядок такого відшкодування ще має бути напрацьований. До того роботодавцям рекомендується здійснювати фіксацію сум заробітних плат, які мали би бути сплачені, а також компенсаційних виплат працівникові.

Оскільки на час призупинення працівник не отримуватиме зарплату, роботодавець не має сплачувати за нього податки та ЄСВ. Держава рекомендує роботодавцеві вираховувати обсяги цих платежів з метою подальшого їх стягнення з агресора.

4. Статус профспілок

У межах своєї діяльності професійні спілки повинні максимально сприяти забезпеченню обороноздатності держави та забезпечувати громадський контроль за мінімальними трудовими гарантіями, передбаченими цим Законом.

Зрозуміло, що під час війни є складнощі з проведенням перевірок на виробництвах стосовно дотримання вимог законодавства, прав працівників, правильності здійснення обліку. Цією нормою законотворці закликають професійні спілки взаємодіяти з правоохоронними органами у питаннях, які прямо або побічно відносяться до їхніх повноважень.

На період дії воєнного стану призупиняється дія статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та відповідні норми колективних договорів. Ця стаття передбачає обов’язок роботодавців відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 % фонду оплати праці. Нині це положення не діє, а тому під час воєнного стану роботодавець не зобов’язаний перераховувати відповідні кошти профспілкам, хоча має право це робити за можливості.