Війна принесла багато страждань та шкоди на нашу землю, які доволі часто унеможливлюють або суттєво ускладнюють здатність особи виконати своє цивільно-правове зобов’язання. Саме через це виникає необхідність зрозуміти, як саме війна змінила правовідносини сторін різних правочинів.

Положеннями Цивільного кодексу України передбачено, що в разі несвоєчасного виконання зобов’язань через обставини непереборної сили особа звільняється від відповідальності за таке діяння. 

28 лютого 2022 року Торгово-промислова палата України опублікувала повідомлення, у якому містилася інформація про визнання військової агресії РФ проти України з 24 лютого 2022 року обставиною непереборної сили. Серед іншого вказано, що невиконання зобов’язань у встановлений термін, яке було спричинено настанням форс-мажорних обставин, не тягне за собою відповідальність. 

Із огляду на це, можемо зробити наступні висновки:

  • форс-мажором визнається військова агресія РФ проти України саме з 24 лютого 2022 року. Агресія РФ до вказаної дати, а також агресія Республіки Білорусь не є форс-мажором;
  • відповідальність за невиконання зобов’язань не наставатиме лише в тому разі, якщо їх виконання було об’єктивно неможливим саме через війну. Тобто, якщо у особи є реальна можливість виконати зобов’язання, вона має його це зробити
  • конкретні правовідносини, на які вплинула війна, регулюються по-різному.