Законом України від 14 грудня 2021 року № 1946 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі – Закон № 1946) запроваджено режим для ІТ-індустрії Дія Сіті. З огляду на важливість залучення іноземних інвестицій, у тому числі, в ІТ-сферу, розглянемо правовий статус та особливості оподаткування учасників унікального правового простору в Україні.

1. Особливості правового статусу Дії Сіті: 

 • низькі податкові ставки (податок на прибуток 9 % або 18 %, залежно від обраного режиму) 
 • низькі ставки платежів за оплату праці (податок на доходи фізичних осіб – 5 %, ЄСВ – 22 % від мінімальної зарплати,1,5 % військовий збір); 
 • альтернативна модель найму (можна підписати GIG-контракт, доступний лише резидентам Дія Сіті); 
 • правовий режим Дія Сіті встановлюється на необмежений строк, але не менш як на 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті.

2. Резидентом Дія Сіті є юридична особа, зареєстрована на території України в установленому законодавством України порядку, яка відповідає таким вимогам:

 • здійснює один або кілька видів діяльності у сфері ІТ, наприклад: програмування, видання комп’ютерних ігор, маркетингові кампанії, кіберспортивні змагання;
 • розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-фахівцям становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро;
 • середньооблікова кількість працівників та гіг-фахівців юридичної особи становить не менше 9 осіб;
 • сума кваліфікованого доходу юридичної особи становить не менш як 90% суми її загального доходу (за його наявності).

Законом № 1946 встановленні обмеження, що перешкоджають отриманню статусу резидента Дія Сіті. До них, серед інших, відносяться:

 • статус неприбуткового підприємства, установи, організації;
 • порушення вимог законодавства щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників та/або подання інформації про структуру власності юридичної особи; 
 • визнання банкрутом;
 • наявність 30-денного податкового боргу, сума якого становить понад 10 мінімальних зарплат;
 • застосування економічних санкцій відповідно до законодавства України, або визнаних Україною міжнародних санкцій.

Примітка. Спеціалістом Дія Сіті є фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем завдань резидента Дія Сіті. Податковим агентом спеціаліста є резидент.

3. Режими оподаткування резидентів Дія Сіті податком на прибуток підприємств.

Резидент Дія Сіті може обрати 2 режими утримання податку на прибуток підприємства: стандартний і особливий. Обговоримо це детальніше.

Стандартний режим оподаткування застосовується на загальних підставах, визначених Розділом ІІІ Податкового кодексу.

Особливий режим характеризується особливими умовами утримання податку. Зокрема, об’єктом оподаткування на таких умовах є:

 • виплати дивідендів власнику корпоративних прав;
 • виплати у грошовій формі чи іншій формі з повернення внесків та/або інших сум власнику корпоративних прав у зв’язку з виходом такого власника із складу учасників/ акціонерів юридичної особи – емітента корпоративних прав або ліквідацією організації;
 • виплати роялті особі, яка не є резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах;
 • господарські операції, що визнаються контрольованими відповідно до статті 39 Податкового кодексу, якщо їх умови не відповідають принципу «витягнутої руки»;
 • та інші.

Важливо! Якщо платник податку на особливих умовах здійснює зарахування зустрічних вимог, відступлення права вимоги чи переведення боргу, внаслідок чого припиняються його зобов’язання, за операціями, що є об’єктом оподаткування, здійснення такого зарахування зустрічних вимог, відступлення права вимоги чи переведення боргу прирівнюється до об’єкта оподаткування.

Додатково, під час провадження діяльності резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих ставка податку встановлюється у розмірі 9 % бази оподаткування (для порівняння, при стандартному оподаткуванні ставка становить 18 %).

Базовий податковий (звітний) період для платника податку на особливих умовах дорівнює календарному року

Платники податку на особливих умовах самостійно визначають суму податку, що підлягає сплаті до бюджету. У разі здійснення оподатковуваної операції у відмінній від грошової формі платник податку на особливих умовах зобов’язаний самостійно перевірити відповідність ціни договору звичайній ціні та визначити базу оподаткування на рівні не нижче звичайної ціни.

4. Правила повернення коштів, що повертаються платнику податку на особливих умовах.

Якщо платнику податку на особливих умовах повністю або частково повернуті кошти або майно, раніше надані ним за результатами здійснення операції, сплачений податок у відповідній сумі відображається платником податку як зменшення податкових зобов’язань у податковій декларації.

Повернення платнику податку коштів або майна включає також: 

 • погашення заборгованості, що виникла за операціями із сплати коштів особам, які не є резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах, за якими платник податку визначив суму податкових зобов’язань та сплатив відповідну суму до бюджету; 
 • повернення коштів (майна), що були сплачені у зв’язку із вкладенням в об’єкти інвестицій, розташовані за межами території України, а також одержання коштів (майна) від продажу (іншого відчуження) таких об’єктів інвестицій або як компенсації (відшкодування) їх вартості.

Кошти та/або майно вважаються повернутими резиденту Дія Сіті, якщо кошти зараховані на відкриті в українських банках рахунки резидента Дія Сіті, а майно передане резиденту Дія Сіті на митній території України або ввезене на митну територію України.

5. Особливості оподаткування податком на доходи фізосіб.

За ставкою 5 % оподатковуються доходи спеціаліста Дія Сіті, що виплачуються на його користь резидентом Дія Сіті у вигляді: 

 • заробітної плати; 
 • винагороди за гіг-контрактом, у тому числі винагороди за створення та перехід прав на замовленні твори; 
 • авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори.

6. Особливості сплати ЄСВ резидентами Дія Сіті.

Єдиний внесок для резидента Дія Сіті, який у календарному місяці відповідав вимогам, визначеним Законом № 1667 встановлюється: 

 • на суму нарахованої кожній застрахованій особі зарплати за видами виплат, які включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати у розмірі мінімального страхового внеску (1430 грн); 
 • на суму винагороди фізичним особам за виконання робіт у розмірі мінімального страхового внеску. 

ФОП, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом Дія Сіті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія Сіті) сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску. 

Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення ними бази нарахування за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія Сіті) сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску.