Верховний Суд змінив висновок щодо розмежування факторингу та відступлення права вимоги (цесії)

Основні висновки з судового рішення:

1. Якщо не доведено, що при відступленні права вимоги надавалась саме фінансова послуга (надання грошових коштів за плату), то у суду немає підстав вважати такий договір договором факторингу

2. Цесія може відбуватись на підставі договорів:

  • купівлі-продажу
  • дарування
  • міни

3. Цесія може бути оплатною й неоплатною, а можлива різниця між вартістю права вимоги та ціною його продажу може бути обумовлена ліквідністю цього майнового права й сама по собі не свідчить про наявність фінансової послуги

4. Зміст зобов’язання, у якому відступається право вимоги, не впливає на оборотоздатність цього майнового права, тому не має вирішального значення для розмежування цесії та факторингу

Детальніше про ознаки відступлення права вимоги (цесії) та факторингу:


Автори: Олена Линник, Павло Хома