АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ГРИФОН АУДИТ”

Аудиторська фірма «Грифон Аудит» здійснює незалежну професійну аудиторську діяльність, надає послуги у сфері аудиту та інші неаудиторські послуги на підставах та в порядку, що передбачені законодавством України та Міжнародними Стандартами Аудиту (МСА):

– зареєстрована в найвищому (4 рівні) Реєстру аудиторів
– має повну кваліфікаційну відповідність та атестацію
– персонал з найвищим рівнем міжнародно визнаної професійної кваліфікації АССА
– практичний досвід надання аудиторських послуг:

 • суспільно-значимим підприємствам
 • великим підприємствам
 • середнім підприємствам
 • малим підприємствам та стартапам

 

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Аудит фінансової звітності, охоплює:

 • перевірку всього спектру господарської діяльності підприємства
 • легітимності його господарських трансакцій
 • ефективності системи корпоративного управління та ризик менеджменту
 • розкриття інформації про активи та зобов’язання
 • підтвердження рівня платоспроможності та ліквідності
 • підтвердження даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності.

 

Аудит фінансової звітності передбачає ідентифікацію та оцінку бізнес ризиків суб’єкта господарювання та його середовища, у тому числі:

 • відповідність законодавству щодо запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (фінансування тероризму)
 • розуміння структури та способу фінансування суб’єкта господарювання 
 • встановлення прозорої структури власності підприємства, його кінцевих бенефіціарів
 • оцінку структури корпоративного управління, легітимності управлінських рішень
 • виявлення “політично значущих осіб”  (PEP – politically exposed person)
 • відповідність законодавству щодо деофшоризації (вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві) 

 

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РІЧНИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Річний аудит фінансової звітності є обов’язковим та підлягає оприлюдненню разом з річною фінансовою звітністю (річною консолідованою фінансовою звітністю) та подається контролюючому органу в порядку встановленому законодавством України.

Детальніше