ТРАНСФОРМАЦІЯ НА МСФЗ

Перше застосування МСФЗ 1 є важливим кроком у діяльності кожного підприємства та передбачає трансформацію ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності до вимог МСФЗ, а також зміну підходів у прийнятті управлінських рішень та управлінні бізнес ризиками.

 

ДЛЯ КОГО ЦЕ ОБОВ’ЯЗКОВО

Національним законодавством встановлено критерії та визначено  підприємства, для яких складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ є обов’язковим:

  • підприємства, що становлять суспільний інтерес
  • публічні акціонерні товариства
  • компанії, що здійснюють діяльність у видобувних галузях
  • емітенти цінних паперів, як здійснюють публічне розміщення
  • банки
  • страхові компанії та фінансові установи

Підприємства зобов’язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за МСФЗ після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за МСФЗ.

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами.

2020 рік – є першим звітним періодом, за який підприємства, що зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі.

 

ЧОМУ ЦЕ ОБОВ’ЯЗКОВО

Починаючи зі звітного періоду за 2019 рік, підприємства, які повинні застосовувати МСФЗ, зобов’язані у строки встановлені законодавством оприлюднювати на своїй веб-сторінці (у повному обсязі):

  • річну фінансову звітність
  • річну консолідовану фінансову звітність
  • аудиторський висновок

Підприємства, що становлять суспільний інтерес та прирівняні до них – оприлюднюють фінансову звітність разом з аудиторським висновком не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

 

СТРОКИ ОПРИЛЮДНЕННЯ

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства фінансову звітність разом з аудиторським висновком – не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом.

Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств фінансову звітність разом з аудиторським висновком – не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом.

Особи, відповідальні за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, звільняються від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським висновком.