ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ФОРМАТІ iXBRL НА ОСНОВІ ТАКСОНОМІЇ ЗА 2020 РІК

Звітність в форматі iXBRL (eXtensible Business Reporting Language) – це фінансова звітність в міжнародному стандарті в єдиному електронному форматі, розширена мова ділової звітності.

iXBRL – це відкритий стандарт обміну бізнес-інформацією, в багатьох розвинутих країнах XBRL є загальновизнаним стандартом для подання фінансової звітності за МСФЗ в електронному вигляді.

На цей час XBRL офіційно рекомендований до використання і підтримується Радою з МСФЗ для електронного складання звітності за стандартами МСФЗ.

В Україні запровадження Таксономії UA XBRL МСФЗ затверджується та оприлюднюється Міністерством фінансів України. Звітність в форматі iXBRL включає в себе також Звіт аудитора та Звіт про управління.

 

КОЛИ ПОДАВАТИ ЗВІТНІСТЬ В ФОРМАТІ iXBRL

На даний момент уже розпочато подачу фінансової звітності за МСФЗ за 2020 рік та проміжну фінансову звітність за 2021 рік.

За ці періоди до 31 грудня 2021 року необхідно подати фінансову звітність у форматі iXBRL.

Підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані подавати фінансову звітність за МСФЗ та вже прозвітували за 2020 рік, зобов’язані повторно подати на основі таксономії за МСФЗ в єдиному електронному форматі iXBRL, до 31 грудня 2021 року:

  • річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність за 2020 р.;
  • проміжну фінансову звітність за 2021 р. (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців);

За неподання фінансової звітності у форматі iXBRL на основі таксономії до кінця 2021 року передбачено штраф до 34 000 грн.

Підготовка фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності здійснюється суб’єктами звітування за допомогою спеціального програмного забезпечення та подається через Портал системи фінансової звітності.

 

ХТО ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ПОДАВАТИ ЗВІТНІСТЬ В ФОРМАТІ iXBRL ЗА 2020 РІК

Відповідно до п.5 ст.121 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ХIV, підприємства, які згідно з законодавством зобов’язані готувати фінансову звітність за МСФЗ, складають і подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність в єдиному електронному форматі на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами до центру збору фінансової звітності в єдиному електронному форматі iXBRL до 31 грудня 2021 року.