DUE DILIGENCE

Due diligence – процедура детальної, незалежної перевірки об’єкту інвестування – ініціюється потенційними інвесторами або продавцями активу з метою встановлення об’єктивних даних щодо об’єкту інвестування, виявлення наявних ризиків та загроз.

Due diligence є важливим та необхідним кроком в угодах купівлі-продажу бізнесу, угодах злиття та поглинання M&A, купівлі-продажу активів, нерухомості, укладенні будь-яких партнерських угод та контрактів про спільну діяльність.

 

ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ DUE DILIGENCE

Процедура Due diligence фактично є передінвестиційним аналізом, що передбачає підтвердження відповідності об’єкта інвестування очікуванням інвестора та перевірку його комерційної привабливості.

Передінвестиційний аналіз включає:

 • оцінку інвестиційної привабливості;
 • оцінку інвестиційних ризиків;
 • оцінку системи комплаєнс бізнесу;
 • повне дослідження діяльності бізнесу;
 • перевірку фінансового стану бізнесу;
 • аналіз становища бізнесу на ринку;
 • перевірку ділової репутації компанії, її власників та менеджменту.

 

ЧОМУ ЦЕ АКТУАЛЬНО

Проведення Due diligence здійснюється для досягнення наступних цілей:

 • об’єктивна оцінка об’єкта інвестування;
 • уникнення судових спорів;
 • уникнення обтяження майна чи майнових прав;
 • запобігання корпоративним конфліктам;
 • попередження недобросовісних дій конкурентів;
 • виключення  юридичної відповідальності