МСФЗ 16 “ОРЕНДА”

МСФЗ 16 “Оренда” встановлює зобов’язання щодо ідентифікації оренди, розрахунку права користування та зобов’язання за нею, що відповідно означає необхідність налагодження комплексної системи обліку договорів оренди в компанії. Це складний та кропіткий процес, який вимагає залучення великої кількості висококваліфікованого персоналу та значних витрат.

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ми пропонуємо унікальне IT рішення з всеохоплюючої автоматизаціїї системи обліку договорів оренди – Програмний продукт “Облік МСФЗ 16. Серія 2.0”.

Мета нашої методики автоматизації полягає в тому, щоб встановити системний підхід щодо визнання, оцінки, подання оренди та розкриття інформації про неї, забезпечивши надання орендарями та орендодавцями доречної та достовірної інформації.