ПЕРЕДУМОВИ НОВИХ ПРАВИЛ

Міжнародна спільнота в особі лідерів “Великої двадцятки” ухвалила амбіційний та всеосяжний план з відновлення довіри до міжнародної податкової системи.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) – це план дій  щодо контролю над розмиванням оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування, що об’єднує більш ніж 135 країн та юрисдикцій.

План BEPS направлений на боротьбу з:

  • штучним переміщенням прибутків в юрисдикції з низьким рівнем або повністю відсутнім оподаткуванням, у яких економічна діяльність є незначною або взагалі відсутня;
  • зменшення податкової бази за рахунок відрахувань, таких як відсотки або роялті.

 

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОПОДАТКУВАННЯ КІК

Положення про контрольовані іноземні компанії були впроваджені Законом України №466-IX на виконання кроку 3 плану дій BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – визначення контрольованих іноземних компаній (КІК) та їх оподаткування.

Метою цих положеньєпротидія переміщенню прибутку в офшорні юрисдикції, з фактичною відстрочкою чи несплатою податків контролюючою особою.

Щоб нівелювати ризик настання негативних податкових наслідків, слід ліквідувати КІК до 1 січня 2022 року.

 

ЩО ТАКЕ КІК

Держава може оподатковувати прибуток іноземних компаній, які знаходяться під контролем її резидентів.

Контрольована іноземна компанія (КІК) – юридична особа, яка

1) зареєстрована в іноземній державі та

2) знаходиться під контролем резидента України.

Партнерства, трасти, фонди можуть прирівнюватися до КІК.

Іноземна компанія визнається КІК, якщо резидент України:

  • володіє часткою більше 50%;
  • володіє часткою більше 10% (за умови, що сукупна частка всіх резидентів більше 50%);
До кінця 2023 звітного року іноземна компанія визнається КІК, якщо резидент України володіє часткою більше 25%(за умови, що сукупна частка всіх резидентів більше 50%).
  • здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.

Фактичний контроль передбачає здійснення суттєвого впливу на рішення юридичної особи щодо укладення угод, розпорядження активами і прибутком, припинення діяльності.

Особа також вважається такою, що володіє часткою в іншій юридичній особі, якщо вона є:

  • у трасті: засновником;
  • у фонді: власником майна фонду, до активів якого входить зазначена частка;
  • у партнерстві: учасником партнерства, до активів якого входить зазначена частка.