ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

Передінвестиційний аналіз – це початкова фаза циклу інвестиційного проекту. На передеінвестиційному аналізі базуються інвестиційна та операційна стадії. При передінвестиційному аналізі робиться акцент на дослідженні ринку та галузі, у яких оперує бізнес, аналізі конкурентів і вірогідності досягнення визначених цілей в визначений період часу.
На передінвестиційній стадії потенційний інвестор визначає можливості та перспективи об’єкта інвестицій, а також приймає обґрунтоване рішення щодо доцільності інвестицій.

 

ЩО ВКЛЮЧАЄ ПЕРЕДІВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

Передінвестиційний аналіз включає:

 • оцінку інвестиційної привабливості проекту;
 • оцінку інвестиційних ризиків;
 • перевірку ділової репутації ідеологів проекту, партнерів та бенефіціарів ключових активів;
 • оцінку конкурентного середовища;
 • аналіз стратегії проекту, актуальності та перспектив розвитку; 
 • аналіз бізнес-плану, фінансової моделі;
 • аналіз інвестиційного меморандуму та інших документів, що супроводжують проект;
 • оцінку горизонту інвестиційного планування;
 • оцінку вартості грошей у часі, релевантності витрат і доходів у процесі;
 • оцінку проектів за критерієм приведених витрат;
 • оцінку впливу поетапного введення проекту на показники його ефективності; 
 • оцінку впливу податку на прибуток на показники ефективності проекту;
 • аналіз та управління бізнес – ризиками (ринковими, кредитними, валютними та іншими).