Наявність чіткого та зрозумілого бізнес-плану в будь-якому проекті є запорукою прогнозованого фінансування та розумного розподілу фінансових ресурсів. 

Бізнес-план – це невід’ємний елемент стратегічного планування та ключове джерело інформації, що дозволяє обґрунтувати та оцінити можливості інвестиційного проекту

Бізнес-план є необхідним у разі необхідності залучення інвестора чи бізнес-партнера в проект, отримання боргового фінансування на вигідних умовах. Бізнес – план фактично є засобом залучення інвестицій, обґрунтування економічної доцільності інвестиційного рішення, виходу на нові ринки та розвитку бізнесу.

Завдяки бізнес-плану інвестор отримує розгорнуту інформацію про проект, про ініціатора проекту та його роль в бізнесі, що дозволяє ефективно пройти усі фази інвестиційного проекту.