ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ 

Інвестиційний проект – це сукупність взаємозалежних завдань та заходів, які необхідно  здійснити для досягнення визначених економічних та фінансових цілей. Інвестиційний проект повинен містити інформацію про цілі інвестицій, обсяг витрат та інші ресурси, необхідні для його реалізації, джерела та обсяг фінансування, критерії та методи оцінки ефективності проекту, бізнес-ризики учасників інвестиційного процесу та бажані результати.

 

ТИПИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Інвестиційні проекти, спрямовані на масштабування бізнесу.  Це стратегічні проекти щодо виходу бізнесу на нові ринки або розвиток нових продуктів на існуючих ринках. 

Метою таких проектів є вихід на нові регіони, країни, запуск нових торгових точок та нових каналів збуту. Ці проекти вимагають стратегічного аналізу, пов’язані з високими маркетинговими витратами, є одними із найбільш ризикованих, але мають великі перспективи розвитку.

Інвестиційні проекти, спрямовані на збереження чи зміну профілю діяльності шляхом зміни технології виробництва, модернізації основних засобів, перекваліфікації кадрів. Такі проекти відноситься до найбільш поширених інвестиційних рішень, оскільки передбачають розвиток нових технологій, запуск нового, сучасного обладнання, покликані забезпечити збільшення обсягів виробництва та покра­щення якості продукції.

Інноваційно-інвестиційні проекти, передбачають використання нових технологій впровадження нових продуктів або послуг (продуктові інновації), а також впровадження нового процесу, який спрямований на задоволення потреб нових клієнтів. Інноваційно-інвестиційні проекти допомагають зберегти сильні позиції бізнесу в довгостроковій перспективі.