КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Корпоративне управління це важлива система відносин між органами управління, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Прозора та належним чином побудована система корпоративного управління є одним з ключових елементів зростання бізнесу, підвищення довіри інвесторів.

Ефективна система корпоративного управління збільшує вартість капіталу, підвищує рівень конкурентоспроможності бізнесу, ефективності використання капіталу та діяльності бізнесу, завдяки забезпеченню:

 • належної уваги інтересам акціонерів;
 • фінансової прозорості;
 • запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю

 

У рамках корпоративного управління визначається, яким чином інвестори здійснюють контроль за діяльністю менеджерів, а також яку відповідальність несуть менеджери перед інвесторами за результати діяльності товариства.

Належна система корпоративного управління дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво товариства розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і таким чином збільшується вартість частки участі інвесторів в акціонерному капіталі товариства.

 

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Звіт про управління – це документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності

Аналіз діяльності, стану та розвитку підприємства проводиться, ураховуючи розмір та вид діяльності підприємства, і включає як основні фінансові, так і нефінансові (якщо необхідно) показники діяльності щодо певного виду діяльності, у тому числі інформацію екологічного та соціального характеру, з посиланням на відповідні показники річної фінансової звітності та пояснення щодо сум за відповідними показниками (якщо доречно).

 

КОМУ ЦЕ АКТУАЛЬНО

Середні підприємства та підприємства, що становлять суспільний інтерес (емітенти цінних паперів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи, а також усі великі підприємства).

Середні підприємства, при цьому, можуть не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію. А мікропідприємства та малі підприємства від подання звіту про управління – звільняються.

 

 

КОЛИ ЦЕ ВАЖЛИВО

Звіт про управління подається разом з річною фінансовою звітністю. Враховуючи загальні строки подання річної фінансової звітності, підприємства, що становлять суспільний інтерес, та середні підприємства зобов’язані подати звіт про управління до 28 лютого наступного за звітним року до податкової та органів статистики. Також звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю до інших органів в залежності від виду діяльності підприємства, наприклад, до НБУ чи НКЦПФР.

 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ЗВІТІ

В першу чергу, на сьогодні відсутні офіційно затверджена форма звіту про управління та єдиний підхід щодо його змісту.

Однак, беручи до уваги положення національних нормативних актів, методичні рекомендації державних органів та існуючу міжнародну практику, цей звіт не є ще однією класичною формою фінансової звітності.

Це самостійний звіт, що виконує окремі завдання та пояснює фактори, що вплинули та будуть впливати на фінансові результати підприємства.

Зокрема, Міністерство фінансів України розробило загальні Методичні рекомендації зі складання звіту про управління, якими встановлено певний перелік інформації, що рекомендується розкривати підприємствами у власних звітах про управління.

 

А) Підприємства, що зобов’язані подавати звіт про управління, розкривають, зокрема, інформацію про:

 • організаційна структура та опис діяльності підприємства;
 • результати діяльності;
 • ліквідність та зобов’язання;
 • екологічні аспекти;
 • соціальні аспекти та кадрова політика;
 • ризики;
 • дослідження та інновації;
 • фінансові інвестиції;
 • перспективи розвитку;
 • корпоративне управління.