ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Трансфертне ціноутворення – це реалізація товарів, робіт, послуг між пов’язаними особами за внутрішньогруповими цінами, які відмінні від ринкових.

Одним з наслідків встановлення неринкових цін є зменшення бази оподаткування. Тому з метою запобігання ухиленню від сплати податків держава за певних умов визнає такі операції контрольованими і оцінює їх ціну на відповідність ринковим цінам.

 

ЩО ТАКЕ КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ

Контрольовані операції – операції з нерезидентами, ціни за якими повинні відповідати ринковим умовам. Кожна операція з нерезидентом, яка відповідає одночасно всім наступним критеріям, є контрольованою:

а) За економічною сутністю операції:

  • Операції з товарами (роботами, послугами);
  • Операції з нематеріальними активами;
  • Фінансові операції.

б) За типом операції:

  • Операції з пов’язаними особами-нерезидентами;
  • Купівля-продаж товарів (послуг) через комісіонерів-нерезидентів;
  • Операції з нерезидентами з офшорних юрисдикцій;
  • Операції з нерезидентами, які не сплачують корпоративний податок;
  • Операції між нерезидентом і його постійним представництвом.

в) За вартісним критерієм (за наявністю одночасно обох умов):

  • Річний дохід української компанії-платника податку на прибуток перевищує 150 млн грн.;
  • Обсяг операцій з одним нерезидентом (комісіонером) перевищує 10 млн грн.

 

Компанія зобов’язана встановлювати відповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» з використанням методів трансфертного ціноутворення. При цьому розрахунки, що підтверджують ціну операції та обраний метод обліку, фіксуються у звітності з трансфертного ціноутворення (ТЦУ).

Звітність з ТЦУ включає в себе звіт про контрольовані операції та документацію з трансфертного ціноутворення.

Звітний період – до 1 жовтня після звітного року.

Крім того, якщо контрольована операція не відповідає діловій меті, ДПС має право не врахувати її при розрахунку фінансового результату.