Анна має 13 річний досвід в сфері корпоративних фінансів.

Очолює проекти аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності великих підприємств та підприємств, що становлять суспільний інтерес, як приватного так і державного сектору.

Проекти по виконанню завдань з надання впевненості та наданню інших професійних послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

Супроводжує Financial Due Diligence, здійснює перевірку достовірності і повноти фінансової звітності, структури та динаміки основних фінансових показників, у тому числі структури доходів та витрат, основних засобів і нематеріальних активів, фінансових інвестицій, запасів, дебіторської, кредиторської заборгованості.

Має досвід супроводу проектів у сфері аудиту та фінансів у різних галузях, таких як ринки капіталу та інвестицій, банківська та фінансова сфера, ІТ та електронна комерція, сільське господарство та вугільна промисловість, металургія та хімічна промисловість, виробництво електроенергії, сфера нерухомості та будівництва.

Освіта

Магістр правового регулювання економіки

Сертифікати

Сертифікат аудитора

Сертифікат МСФЗ (AICPA)