Пропонуємо Вашій увазі Звіт про прозорість Gryphon Audit за 2020 рік. Даним Звітом про прозорість ми підтверджуємо свою відповідність принципам незалежності та об’єктивності,
розкриваємо інформацію про структуру власності та управління, про систему внутрішнього контролю якості
надання послуг, про нашу корпоративну культуру та професійну етику тощо.